logo

Stem personligt på

Lars Berg Andersen

Selvom mit mål er at blive valgt ind på rådhuset, så har jeg ingen ambition om at blive politiker. I hvert fald ikke i traditionel forstand. Jeg ser mere mig selv som en borger, der vil vælges ind for at repræsentere dig og mine andre naboer på Frederiksberg, når forvaltningen og de etablerede politikere vil gribe ind i dit liv og bruge dine penge på bureaukrati og unødvendige prestigeprojekter.

Lars Berg Andersen

Arbejde

Jeg kommer til kommunalbestyrelsen med 20 års erfaring fra det private erhvervsliv, hvor jeg er selvstændig skatterådgiver for bl.a. Carlsberg- koncernen og tidligere har været skattechef i DT Group og Dako samt konsulent hos Deloitte.

Politik

Frederiksberg er Danmarks mest effektive kommune og har samtidig de mest tilfredse borgere. Men vi må ikke hvile på laurbærrene. Det kræver nemlig en kontinuerlig indsats at opretholde det gode Frederiksberg vi elsker. Og så kan det altid blive endnu bedre. Jeg vil arbejde for et Frederiksberg hvor borgernes hensyn kommer før forvaltningens. Et Frederiksberg hvor vi belønner den ekstra indsats frem for at straffe den. Og et Frederiksberg hvor der er råd til boligen og plads til bilen.

 • c

  Lavere skat

  Skatten er blevet sænket hvert år siden Liberal Alliance blev repræsenteret på rådhuset i 2013. Det skete ikke tidligere. Det første år nedsatte vi kommuneskattesatsen til landets 2. laveste og dernæst grundskylden tre gange. De kommende år stiger skatten på Frederiksberg imidlertid igen. En gennemsnitlig boligejer skal betale knap 3.000 kr. mere om året oven i landets i forvejen højeste grundskyldbetaling. Liberal Alliance prøvede at afværge det ved seneste budgetforhandling, men i år ville de andre partier ikke være med.

 • d

  Plads til bilen

  For mange er bilen en nødvendighed for at kunne komme på arbejde eller for at få en hverdag med børn til at hænge sammen. I den forgangne periode har vi været med til at iværksætte, at der nu bliver ere parkeringspladser på Frederiksberg, og vi har kæmpet imod, når forvaltningen har foreslået at nedlægge parkeringspladser. Denne positive udvikling skal fastholdes, så der fortsat er plads til bilen på Frederiksberg.

 • f

  bedre borgerhøring

  Du og dine naboer skal høres, når forvaltningen planlægger ændringer af vores by, som berører jer. Alt for ofte har vi set proforma-høringer af færdige forslag til nyt byggeri eller cykelstier, hvor borgernes indvendinger og protester bliver fejet af bordet. Jeg vil arbejde for at borgerne i et lokalområde bliver inddraget i planlægningen langt tidligere og oftere, end det er tilfældet i dag.

Om mig

    

 • Din nabo


  Jeg bor på Thorvaldsensvej, sammen med min hustru og vores to børn på 15 og 12 år og her har jeg også de seneste 13 år været formand for ejerforeningen.

 • Din repræsentant


  Ved Kommunalvalget i 2013 blev jeg Liberal Alliances 1. stedfortræder. I den egenskab har jeg været formand for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samt medlem af By- og Miljøudvalget og Økonomi-udvalget i et år. Derudover var jeg Liberal Alliances forhandlings- leder ved budgetforhandlingerne på Rådhuset i 2014 og 2016.