Om Lars Berg Andersen

Lars Berg Andersen er nr. 2 på Liberal Alliances liste til kommunalvalget på Frederiksberg. Lars har været medlem af Liberal Alliance siden 2011 og blev opstillet som kandidat af medlemmerne på Frederiksberg i november 2012 . Oprindeligt er han fra Aalborg, men flyttede til hovedstaden i 1997 efter endt uddannelse på Aalborg Universitet hvor han læste erhvervsjura (Cand.Merc.-Jur.).

Lars er gift med Christine, og de har sammen to børn David på 10 år og Carla på 8 år. Siden 2002 har han boet på Frederiksberg, hvor han lige så længe har været formand for ejerforeningen i etageejendommen på hjørnet af Bülowsvej og Thorvaldsensvej. Her har han sammen med den øvrige bestyrelse drevet en effektiv ejerforening med fokus på at holde omkostningerne og dermed ejernes bidrag i ro, samtidigt med at der blevet foretaget den nødvendige vedligeholdelse og istandsættelse af ejendommen.

Lars regner med at denne erfaring kan vise sig nyttig i kommunalbestyrelsen, for som han siger: “Kommunen er jo bare en lidt større ejerforening”. Til daglig arbejder han som chef for en afdeling, der tager sig af skat, finansiering og ejendomme i DT Group, som er moderselskab for en række nordiske byggemarkedskæder; herunder Silvan og Stark i Danmark. Tidligere har han arbejdet som skatterådgiver i Deloitte, Danisco og Dako.

Derfor stiller jeg op til kommunalvalget

Jeg har en oprigtig lyst til at arbejde aktivt i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for at gøre Frederiksberg til et endnu bedre sted at bo. Jeg vil yde en indsats for at gøre Frederiksberg mere liberalt, så den enkelte borger kommer til at bestemme over en større del af sine egne penge og over sit eget liv. Jeg vil være din økonomiske vagthund, når de andre kommunalbestyrelsesmedlemmer i uskøn forening med forvaltningen finder på nye fantasifulde måder at bruge dine penge på. Jeg mener især følgende fire emner er relevante at få gjort noget ved:

Frederiksbergborgerne skal høres

De senere år har vi gang på gang set eksempler på at kommunalbestyrelsen har vedtaget By- og Miljøforvaltningens forslag om gennemgribende fysiske forandringer af vores by, uden at borgerne er blevet taget ordentligt med på råd. Skolebyggerierne på Fillipavej og Thorvaldsenvej, Frederiksberg Centrets udvidelse, cykelstierne på H.C. Ørstedsvej, Diakonissen osv. osv. Om det er fordi de konservative i mange år har haft absolut flertal og derfor ikke har haft behov for at høre andres mening før de traf beslutning, eller fordi politikerne ikke h ar kunnet overskue at høre borgerne, ved jeg ikke. Selvom formelle regler om høring dog er blevet overholdt, så er faktum at det har været høringer på skrømt af forslag, hvor alle detaljer var fastlagt på forhånd. Jeg vil arbejde for, at borgerne i de områder, beslutningerne vedrører får reel indflydelse på, hvordan deres nærområde indrettes næste gang, der skal bygges en stor skole, en cykelsti eller et indkøbscenter. Det er borgernes by ikke bureaukraterne i forvaltningens.

Plads til alle trafikanter på Frederiksberg

De siddende politikere på Rådhuset har gennem de senere år tapetseret Frederiksberg med cykelstier og ser ikke ud til at stoppe før hver en lille bivej har dobbeltrettede cykelstier i to meters bredde. Jeg er selv cyklist på Frederiksberg og sætter ikke mindst på grund af mine skolebørn stor pris på den sikkerhed cykelstierne giver MEN der må være måde med galskaben. Hver gang der bygges en cykelsti, gøres fortove smalle og adskillige parkeringspladser sløjfes. Rigtig mange Frederiksbergborgere har også bil, fordi vi har brug for den i det daglige eller måske bare fordi vi har råd og lyst til at have en. Det mener jeg også der skal være plads til. Vi må finde den rette balance mellem hensyntagen til cyklisme og parkering og endelig så er anlæg af cykelstier jo altså heller ikke gratis.

Skatten skal ned

Kommuneskatten på Frederiksberg er den 3. laveste i Danmark, men hvorfor er den ikke den laveste? Grundskylden er på 27 promille mod 16 i nogle andre kommuner (hvor grundværdierne ovenikøbet ikke er tilnærmelsesvist så høje som på Frederiksberg) – og så har vi dækningsafgift for erhvervslivet på Frederiksberg – en anden skat, som mange andre kommuner slet ikke opkræver. Hver uge flyttes danske arbejdspladser til udlandet fordi det ikke kan svare sig for virksomheder at benytte dansk arbejdskraft, som skal have højere løn, fordi de skal aflevere over halvdelen i skat til en alt for stor offentlig sektor. Skatten skal sænkes nu så vi også i fremtiden har indkomst at beskatte i Danmark, så vi kan få råd til i fælleskab at tage os af vores gamle og syge.

Frederiksberg Kommune skal effektiviseres

For at få råd til skattelettelser er det nødvendigt at sanere verdens største offentlige sektor og vi bør starte lokalt. Det er tid til en grundlæggende diskussion af hvilke opgaver vi vil have løst i fællesskab i kommunalt regi på Frederiksberg, og hvilke opgaver borgere og virksomheder klarer bedre selv. Derudover er der mange af de opgaver, som det fortsat bedst kan betale sig at løse i fælleskab, som kommunen kan udlicitere til private aktører. Endelig skal de opgaver kommunen fortsat selv skal varetage løses langt mere effektivt end det er tilfældet i dag.